FPT IS “bắt tay” hợp tác cùng Tập đoàn công nghệ hàng đầu Indonesia

16 tháng 1 năm 2024

Mới đây, FPT IS cùng với PT. Metrodata Electronics Tbk. - Công ty Công nghệ Thông tin lớn nhất tại Indonesia đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Hai bên hướng tới mục tiêu hợp lực xây dựng giải pháp công nghệ vươn tầm “world-class", đặc biệt dựa trên sức mạnh Trí tuệ Nhân tạo (AI), từ đó đón đầu cơ hội chuyển đổi số mạnh mẽ tại Indonesia.


Theo đó, hai bên phát triển và cung cấp các giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên các công nghệ hàng đầu như Điện toán đám mây, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Cloud, Data, AI). Cụ thể, hai bên tập trung: Phát triển thị trường cho các ứng dụng và giải pháp công nghệ phù hợp tại khu vực Indonesia nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và chuyển đổi xanh; Giáo dục và phát triển năng lực chuyên môn, đặc biệt trong khoa học dữ liệu (data science), học máy (machine learning) và lập trình AI; Thiết lập cơ sở hạ tầng AI mạnh mẽ, bao gồm công nghệ Cloud và GPU; Tạo ra các mô hình Machine Learning và ứng dụng AI tiên tiến.


FPT IS và Metrodata sẽ cam kết cung cấp tối đa về nguồn lực, kiến thức chuyên môn để đầu tư và hỗ trợ liên danh hiệu quả, mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Indonesia với chất lượng đạt chuẩn quốc tế trong vòng 5 năm tới.

—————

FPT INFORMATION SYSTEM

SONG HÀNH PHÁT TRIỂN BẰNG CÔNG NGHỆ

Website: https://fpt-is.com/

#fptis #fptinformationsystem #chuyendoiso #songhanh

Có thể là hình ảnh về 11 người, cái bục và văn bản cho biết 'Μου SIGNING CEREMONY & KECUTIVE MEETING FORM SYSTEN ATA ELEC CSTBK Hang PT. 3th'